دانش صنعت

چطور تمیز کننده مواد غذایی را پاک کنید

2018-11-10

1. مواردی را که به مواد غذایی منتقل شده اند، حذف کنید. تحت نور یک چراغ قوه، استفاده از انبردست یا موچین به دلبستگی cleanthese. لطفا برای جلوگیری از آسیب احتمالی، قدرت را خاموش کنید.


2. برای تمیز کردن سطح آب از آب گرم استفاده کنید. اگر انفجار وجود دارد، مواد شوینده را اضافه کنید تا آب را در سینک 5-10 سانتیمتر هدایت کنید. سپس سوئیچ را فعال کنید و آب را با آب بشویید.


3. از کیک نمک و یخ استفاده کنید. اضافه کردن 2 فنجان بیماری به disposer زباله های مواد غذایی اضافه کنید، سپس یک فنجان نمک اضافه کنید، یک آب سرد اضافه کنید، پردازنده را روشن کنید، آن را تمیز کنید و آن را در مخزن زباله یاری کنید.


4. در داخل پردازنده غذا را با یک قلم مو یا یک مسواک قدیمی تمیز کنید. پس از مسواک زدن با آب.


0574-87656294
sales@nbsuoken.com