دانش صنعت

پردازنده زباله آشپزخانه چیست؟

2018-11-10

انفجار زباله های آشپزخانه یک دستگاه سنگ زنی نصب شده در فاضلاب است.

این می تواند به طور گسترده ای پردازنده های آشپزخانه پخته شده، باقی مانده ها و برگها شامل زباله های آشپزخانه خام شامل پوست، ماهی ماهی، ساقه، پوسته تخم مرغ، بقایای چای، استخوان را پردازش کند. زباله های آشپزخانه مشترک مانند پوسته ها، عموما شامل یک اتاق خرد کننده ضد خوردگی، تمام فولاد زنگ نزن، تمام فولاد ضد زنگ سنگ زنی دیسک، و غیره

اصل این است که از موتور داخلی استفاده کنید تا چرخ دنده را برای چرخاندن غذا بچرخانید، که می تواند در یک زمان بسیار کوتاه استفاده شود. زباله های مواد غذایی به ذرات ریز و به داخل فاضلاب تخلیه می شود.


0574-87656294
sales@nbsuoken.com