دانش صنعت

آیا پردازنده زباله آشپزخانه مفید است؟

2018-11-10

ضایعات زباله های آشپزخانه باعث تخریب زباله های سنگین و خرد شدن در دیسک می شود و می تواند به طور خودکار با توجه به شدت زباله، موقعیت کار را تعدیل کند. Foodresidue در پردازنده باقی نمی ماند، بنابراین شما مجبور نیستید نگران نباشید. علاوه بر این، زباله از لحاظ فیزیکی تجزیه می شود، اجزای شیمیایی تولید نمی کند و باعث آلودگی ثانویه مانند احتراق زباله نمی شود، به طوری که یک اثر سازگار با محیط زیست می یابد.


0574-87656294
sales@nbsuoken.com