دانش صنعت

مزایای استفاده از پردازنده زباله آشپزخانه چیست؟

2018-11-10

1. ضایعات زباله های آشپزخانه می تواند محتوای خنثی از زباله خانگی آشپزخانه را کاهش دهد و از آلودگی کانتینر و کامیون زباله جلوگیری کند. در عین حال، می تواند آلودگی کامیون زباله را در طی فرآیند حمل و نقل محیط زیست نیز از بین ببرد.


2. انهدام زباله های آشپزخانه می تواند به طور مؤثری از آشپزخانه خانه جلوگیری کند که از بو بودن آن آلوده باشد و بتواند محیط محیط آشپزخانه و جامعه را حفظ کند.


3. پس از اتمام زباله های مواد غذایی توسط دفن زباله تانکیتچن، آن می تواند آلودگی غیر قابل بازیافت زباله را به زباله قابل بازیافت کاهش دهد و تا حدی، بازتولید منابع را ارتقاء دهد.0574-87656294
sales@nbsuoken.com