دانش صنعت

نحوه انتخاب پردازنده زباله آشپزخانه؟

2018-11-10

1. عملیات راحت: خوب garbagedisposer باید بسیار راحت و ساده برای کار است. فیلتر آب چربی را پاک نکنید زیرا زباله های آشپزخانه در هر زمان در معرض است و زباله ها از میکروب های پرورش داده شده و پشه ها و مگس ها جذب می شوند.


2، اندازه ظرفیت: برای انتخاب ضایعات زباله های مصنوعی مناسب، لازم است میزان دفع زباله ها را با توجه به خودتان تعیین کنید، یعنی اندازه بوته خود و فرکانس پخت و پز برای تعیین اندازه ظرفیت. گریه نکنید و نمیخواهید کوچک باشید، به اصطلاح استفاده بهتر است.


3، ملاحظات وضعیت خود: مواد غذایی که از دست رفته است، متعلق به ضروری روزانه ضروری روزانه، طراحی محصول، انتخاب مواد، کیفیت عامل اصلی برای تعیین حرفه ای خود را ندارد. محوطه فلزی اثر خاموش را کاهش می دهد بهتر است، اما محصول قدرت باید مسائل ایمنی را در نظر بگیرد.0574-87656294
sales@nbsuoken.com