دانش صنعت

اقدامات احتیاطی برای استفاده از پردازنده زباله چیست؟

2018-11-10

1. در حالی که پردازنده زباله آشپزخانه در حال کار است، دست و انگشتان خود را به پردازنده تحویل ندهید.


2. برای جلوگیری از آسیب غیر ضروری به ضایعات ضایعات چوب، کل ذرت، استخوان های بزرگ، فلز، پلاستیک، شیشه و غیره. نمی توان ریخت


3. اگر شی را از دستگاه جداکننده آشپزخانه پاک کنید یا تمیز کنید، مطمئن باشید که قدرت آشپزخانه را از بین می برد. شما می توانید یک قاشق چوبی یا انبردست چوبی را برای حذف خارجی و استفاده از لوله های سنگین استفاده کنید.


4، آب سرد می تواند سبب افزایش فضای آشپزخانه در حالت جامد شود، آسان برای تمیز کردن. بنابراین، آشپزخانه ناپدید شده نباید از آب گرم به جای آب شیر استفاده کند.

آیا شما احساس خجالت زده شده توسط زباله توسط آشپزخانه هر روز؟ آیا شما با زباله بیشتر آلوده شده اید، که بر پیگیری زندگی ایده آل تاثیر می گذارد؟ در واقع، شما باید مشکل را بررسی کنید. آن را حل نمی کند. خوب است برای نصب یک ضایعات زباله برای thekitchen.


برای کاربران فردی، این به همان اندازه ساده است، اما حل مشکل مشروب آشپزخانه شخصی نمیتواند مشکل را به طور عام حل کند. همچنین لازم است از استفاده از زباله های مواد غذایی به منظور جلوگیری از زباله های آشپزخانه، به منظور دستیابی به آرمان های ما در پایان استفاده کنیم. محیط زیست آلوده به زباله های آشپزخانه. زباله های آشپزخانه از هر کدام در هر خانوار دور است.0574-87656294
sales@nbsuoken.com