دانش صنعت

چطور می توان مواد غذایی را دفع کرد؟

2019-01-05

انبار غذا یک آشپزخانه ضروری برای خانواده های مدرن است.

 

ضایعات غذایی را به قطعات به اندازه کافی کوچک (معمولا کمتر از 0.078 اینچ) را از طریق لوله کشی منتقل می کند.

 

انهدام یک راه عالی برای حفظ بوی زباله های قدیمی از سطل های زباله و آشپزخانه شما است.

 

آی تیâ € ™s مورد استفاده گسترده در خانواده های ایالات متحده است.

 

بیشتر و بیشتر کشورهای جهان از مواد مخدر استفاده می کنند.

 

دولت چینی تلاش کرده است تا از سال 2001 آن را تحمل کند.

0574-87656294
sales@nbsuoken.com