دانش صنعت

چرا ما نیاز داریم به دفع مواد غذائی؟

2019-01-05

(1) انسداد خط لوله را کاهش دهید.

 

(2) آشپزخانه خود را تمیز نگه دارید و بوی زباله را حفظ کنید.

 

(3) کاهش باکتری ها و پرورش سوسک.

 

(4) برای از دست دادن زمان جمع آوری زباله نگران نباشید.

 

(5) کمک به حفاظت از محیط زیست و تغییرات آب و هوایی.

 

(6) مصرف انرژی کم. حداکثر 5 دقیقه هر بار، کمتر از 2 کیلووات ساعت در هر ماه.

0574-87656294
sales@nbsuoken.com