دانش صنعت

تمیز کردن و نگهداری ضایعات زباله های آشپزخانه

2019-02-16
1. دفع کننده زباله های آشپزخانه به طور دائم روانکاری شده است، بنابراین نیازی به افزودن روان کننده نیست. این سری از زباله ساز آشپزخانه هتل دارای قابلیت تمیز کردن عالی است و می تواند قطعات داخلی را در طول هر استفاده شستشو دهد. با تمیز کردن

2. برای تمدید عمر انبساط زباله های آشپزخانه، مواد شوینده آشپزخانه باید با مواد شوینده خنثی هر ماه تمیز شود.

3. هنگام استفاده از ضایعات زباله های آشپزخانه، لطفا راه حل را رفع نکنید که می تواند فلز را به تجهیزات آسیب برساند تا از خوردگی و یا آسیب رساندن به اجزای داخل دستگاه جلوگیری شود.
0574-87656294
sales@nbsuoken.com